De kringavonden voor 2024 zijn:

- 17 januari          19.30-21.30 uur
- 14 februari        19.30-21.30 uur
- 13 maart jaarvergadering
- 10 april              19.30-21.30 uur
- 15 mei               19.30-21.30 uur
- 12 juni               19.30-21.30 uur
juli en augustus - geen kringavonden
- 11 september  19.30-21.30 uur
-   9 oktober       19.30-21.30 uur
- 13 november   19.30-21.30 uur
- 11 december  19.30-21.30 uur

Activiteiten 2024
menu